Délutáni programok

Bábozás - hétfő

A bábozás nemcsak játék, szórakoztató program, hanem rendkívül hasznos és szerteágazó fejlesztőértékkel bíró elfoglaltság is lehet. Egy-egy mesét dolgozunk fel különbözőképpen. Bábozunk, dramatizálunk, verselünk, mondókázunk. A már jól ismert mese szereplőit bábok formájában is elkészítjük más-más technikával. Sok-sok közösségi játékot is játszuk. Gyakoroljuk, megtanuljuk értelmezni a metakommunikációs jeleket. 

Óvodánkban rendszeres az óvónők bábozása, amelyet a gyerekek mindig örömmel fogadnak és csillogó szemmel néznek.

Alapozó terápia - fejlesztés - hétfő és szerda 15-16 óra és 16-17 óra

A terápia lényege, egy komplex fejlesztésen alapuló, idegrendszer fejlesztés, melynek során azokat a nagymozgásokat tanulják, gyakorolják újra a gyerekek, melyeket egy kis csecsemő az élete első heteitől a fejemelgetéssel, majd a csúszással, kúszással, mászással, üléssel, felállással és járással végigcsinál. Ezek újra tanulása szükséges ahhoz, hogy a gyereknél újra lehessen indítani a mozgásfejlődést. A nagymozgások, a rugalmasság, az egyensúly fejlesztését követi a mozgáskoordináció fejlesztése (kéz-láb mozgásainak szétválasztása, középvonal, finommotorika, a domináns kéz, láb, szem megválasztása, megerősítése). Mindehhez társul a tér, idő, emlékezet, beszédészlelés, jobb-bal irányok ismerete, testismeret, ritmus, stb. fejlesztése.A mozgásfejlesztési gyakorlatokkal tudunk hatni az agyban a beszédért felelős területekre, ezért nyújt a terápia segítséget az anyanyelvi készségproblémás gyerekeknek. (Megkésett, hibás beszédfejlődés, figyelemzavar; iskolaéretlen óvodások, valamint minden mozgáskoordinációs zavar esetén.) 

A terápia hatását hogyan vehetjük észre? Mi várható? Nem adja fel a feladatot, kitartóbb, képes egy dolognak többször nekifutni feladattudat nő, figyelemkoncentráció hosszabbodik, önértékelés javul, felszínre tör, hogy a pedagógusok dolgait is be tudja fogadni, beszédbátorság nő, kifejezőkészség jobb lesz.

Kinek ajánlott az Alapozó Terápia? 5-12 éves kor közötti gyerekeknek, a fejlődés nehézség vagy elakadás megjelenésekor, a terápia szükségességét jelezheti, ha az alább felsorolt „tünetek” közül huzamosabb időn át és egyszerre minimum 3 megfigyelhető:

 • beszéde nehezen érthető, nem tudja kifejezni magát;
 • nehezen érti a kérdéseket, utasításokat;
 • nehezen mond el verseket, nem szívesen hallgat mesét;
 • végig sem hallgatja a kéréseket;
 • folyton elfelejti, mit kérnek tőle;
 • hol az egyik, hol a másik kezében fogja a ceruzát;
 • összetéveszti a bal és a jobb kezét;
 • nem tud ollóval vágni, ügyetlen a keze; nem szívesen rajzol;
 • beszédében hiányos, bizonytalan vagy zavaros az irányok, névutók (jobb- bal, föl-le, előtt, között stb.) használata;
 • öltözködési gondokkal küzd, például a cipő felhúzása, a fűzés, a kötés, a gombolás súlyos nehézséget okoz;
 • mozgásában ritmustalanság figyelhető meg (pl. az egyenletes ritmustaps is nehézséget okozhat);
 • nagymozgásaiban koordinálatlan: ügyetlenség, felesleges kapkodások, labilitás (sokat esik a gyerek, kiejt a kezéből tárgyakat, fordítva nyúl a tárgyakért)
 • rajzaiban feltűnő a testséma zavara vagy hiánya (pl.: fülből kinőtt karral ábrázolja az embert);
 • nyugtalanul és/vagy keveset alszik;
 • folyton izeg-mozog, nem tud egy helyben megülni, esetleg állandóan beszél;
 • a tömeget lehetőség szerint kerüli, játszótéren nem játszik a többi gyerekkel, esetleg össze-vissza rohangál magában;
 • csak a saját szabályai szerint hajlandó játszani, nem tud veszíteni;

TSMT - kedd 14:30 – 15:15: 5-7 évesek 15:30 – 16:15: 3-4 évesek 16:30 – 17:15: 4-5 évesek

Mi is az a TSMT, azaz Tervezett SzenzoMotoros Tréning?

Egy szenzoros integrációs terápia, mely különböző mozgásfeladatok által az idegrendszer érését segíti elő. Az ilyen jellegű problémák hátterében nagyon sokszor az idegrendszer éretlensége áll. A TSMT segíti az idegrendszer „összerendeződését” azáltal, hogy regresszív terápia keretében a megfelelő agyi területet stimulálja. Fontos ingereket hív elő, amelyek hiánypótlónak bizonyulnak a fejlődésmenetben. Az „újraprogramozás” érdekében a tréning mindig az alapoknál indul el. Nem maradhat ki egyetlen egy fejlődési szakasz sem, illetve a kimaradt fejlődési mérföldköveket segít pótolni, és újratanulni. A különböző tanulási folyamatok mozgáson keresztül valósíthatók meg a leghatékonyabban.

A TSMT jótékony hatással van minden gyerek mozgásfejlődésére, figyelmére, emlékezetére, beszédfejlődésére, kommunikációjára, emiatt okosító tornának is nevezik. A tréning alatt jó eséllyel bekövetkezik a szabályozási funkciók normalizálódása, a külvilágból érkező információk szűrése, ezáltal jobb megértése, a szem-kéz koordináció, az egyensúly-érzék, valamint a térbeli, időbeli tájékozódás fejlődése. A gyakorlatok rendszeres végzésével kialakul a gyerekekben a feladattudat, és képessé válnak
az együttműködésre. A mozgásokon keresztül megtapasztalt pozitív élmények hatására
erősödik az önbizalom.

Kiknek ajánlom? Olyan 1-12 éves mozgáskorú gyermekeknek, akiknél megkésett, vagy eltérő fejlődésmenet figyelhető meg.

A torna segítséget nyújt:

 • megkésett vagy túl gyors mozgásfejlődés;
 • megkésett beszédfejlődés;
 • gyenge koordinációs készség és egyensúlyérzék;
 • viselkedésproblémák (túl hangos, túl visszahúzódó magatartás);
 • figyelmi problémák;
 • együttműködési készség és irányíthatóság-problémák;
 • hiperaktivitás;
 • tanulási és beilleszkedési nehézségek esetén.

Néptánc 

Az egészséges emberi jövő felé vezető út egyike a hagyományok ápolása. A hagyományőrzés feladata a régi hagyományok tovább vitele, egyben azok új tartalommal való megtöltése. Ezek az alkalmak a közös élmény erejével hatnak a gyerekekre. Erősítik a közösséghez tartozás érzését. 

Célunk, hogy megismerjék a népszokásokhoz kötődő játékokat. Ezeket szívesen játsszák. A néptánc elemek elsajátításával mozgáskultúrájuk finomodjon, szívesen hallgassanak népzenét és nézegessenek népi alkotásokat.

A Zöldike néptánccsoportunk többször fellépett az óvoda életét színesítve és külső helyszínen megszervezett programokon. Iskolába kerülő gyerekeink is visszajárnak néptánccsoportunkba. Ez a kezdeményezés egyedülálló kerületünkben, ők is többször szerepeltek már különböző rendezvényeken, mindenhol nagy elismeréssel.

Játékos gyerektorna - 

A mozgás az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be a 3-7 éves gyermekek fejlődésében. Ebben az életkorban leginkább a mozgás, a tevékenység által szereznek információt környezetükről. A mozgás fejlesztése az egész személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja az értelmi és szociális képességek alakulását.

Zeneovi  

Óvodánkban zeneovi foglalkozást tartunk, amelynek alapja a Kokas Klára módszer. Lényege az élményközpontúság, ami a megélt örömből fakad. A közös élmény empátiára, egymás megsegítésére nevel. A program célja és eszköze az integráció. A "névéneklések" segítik a gyerekeket, hogy elfogadják saját adottságaikat. A saját elgondoláson alapuló dallamos bemutatkozás és énekes beszéd fontos lépés a pozitív énkép fejlődéséhez. 

Tánccal, mozgással, szavak nélkül is kifejezhetik érzéseiket a gyerekek.

Judo 

A judo mozgásanyaga alkalmas arra, hogy olyan fizikai alapot, mozgáskultúrát és belső tartást adjon, amellyel bármelyik sportágat megalapozhatja, fiúknál és lányoknál egyaránt. Ezen kívül a gyerekeknek olyan életformát és gondolkodásmódot biztosít, amelyet egész életen át tudunk hasznosítani. A gurulások, esések elsajátításával a balesetveszély szinte teljesen megszűnik.