Délutáni programok

Bábozás - hétfő

A bábozás nemcsak játék, szórakoztató program, hanem rendkívül hasznos és szerteágazó fejlesztőértékkel bíró elfoglaltság is lehet. Egy-egy mesét dolgozunk fel különbözőképpen. Bábozunk, dramatizálunk, verselünk, mondókázunk. A már jól ismert mese szereplőit bábok formájában is elkészítjük más-más technikával. Sok-sok közösségi játékot is játszuk. Gyakoroljuk, megtanuljuk értelmezni a metakommunikációs jeleket. 

Óvodánkban működő Lépcsőház Galéria megnyitóin már hagyománnyá vált az óvónők bábozása, amelyet a gyermekek csillogó szemmel néznek.

Alapozó terápia - hétfő

Néptánc - hétfő

Az egészséges emberi jövő felé vezető út egyike a hagyományok ápolása. A hagyományőrzés feladata a régi hagyományok tovább vitele, egyben azok új tartalommal való megtöltése. Ezek az alkalmak a közös élmény erejével hatnak a gyerekekre. Erősítik a közösséghez tartozás érzését. 

Célunk, hogy megismerjék a népszokásokhoz kötődő játékokat. Ezeket szívesen játsszák. A néptánc elemek elsajátításával mozgáskultúrájuk finomodjon, szívesen hallgassanak népzenét és nézegessenek népi alkotásokat.

A Zöldike néptánccsoportunk többször fellépett az óvoda életét színesítve és külső helyszínen megszervezett programokon. Iskolába kerülő gyerekeink is visszajárnak néptánccsoportunkba. Ez a kezdeményezés egyedülálló kerületünkben, ők is többször szerepeltek már különböző rendezvényeken, mindenhol nagy elismeréssel.

Játékos gyerektorna - kedd

A mozgás az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be a 3-7 éves gyermekek fejlődésében. Ebben az életkorban leginkább a mozgás, a tevékenység által szereznek információt környezetükről. A mozgás fejlesztése az egész személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja az értelmi és szociális képességek alakulását.

Alapozó terápia - szerda

Zeneovi - csütörtök

Óvodánkban zeneovi foglalkozást tartunk, amelynek alapja a Kokas Klára módszer. Lényege az élményközpontúság, ami a megélt örömből fakad. A közös élmény empátiára, egymás megsegítésére nevel. A program célja és eszköze az integráció. A "névéneklések" segítik a gyerekeket, hogy elfogadják saját adottságaikat. A saját elgondoláson alapuló dallamos bemutatkozás és énekes beszéd fontos lépés a pozitív énkép fejlődéséhez. 

Tánccal, mozgással, szavak nélkül is kifejezhetik érzéseiket a gyerekek.

Judo - csütörtök

A judo mozgásanyaga alkalmas arra, hogy olyan fizikai alapot, mozgáskultúrát és belső tartást adjon, amellyel bármelyik sportágat megalapozhatja, fiúknál és lányoknál egyaránt. Ezen kívül a gyerekeknek olyan életformát és gondolkodásmódot biztosít, amelyet egész életen át tudunk hasznosítani. A gurulások, esések elsajátításával a balesetveszély szinte teljesen megszűnik.

Sakk - péntek

A gyerekek megismerkednek a sakk alapjaival. Cél elsősorban, hogy megszeressék a játékot, mert a sakk játékos formában fejleszti többek között a logikus gondolkodást, a térlátást, a kreativitást és javítja a memóriát is. Remekül felkészíti a gyerekeket az iskolára, megtanulnak koncentrálni és figyelni egymásra. Minden foglalkozáson van új ismeretanyag, és egymással való játék is.