Torna

A mozgás az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be a 3-7 éves gyermekek fejlődésében. Ebben az életkorban leginkább a mozgás, a tevékenység által szereznek információt környezetükről. A mozgás fejlődése az egész személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja az értelmi- és szociális képességek alakulását.

Legfőbb cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon a gyerekek igényeinek fontos részévé. Az elsajátított ismeretanyagból tegyenek szert olyan testi műveltségre (ismeret, jártasság, készség), amely megalapozza a későbbi cselekvési biztonságukat. Az elvégzett gyakorlatok alkalmassá teszi őket, hogy a későbbiekben a sportágak alapképzését eredményesen elsajátítsák.

A gyerekek tudjanak gyorsan és kitartóan futni, meg tudják választani az adott távhoz a megfelelő iramot. Képesek legyenek egyszerű akadályokat legyőzni. Sajátítsanak el ugrás és dobás alaptechnikákat, egyszerű torna jellegű támasz és függéshelyzeteket. Legyenek kreatívak feladathelyzetekben. Elemi színtű játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített sportjátékokban. Fejlődjön a kondícionális és koordinációs képességük, mozgásos cselekvési biztonságuk.