Lukács Rita

Gyógypedagógus, logopédus tanár-terapeuta
Szakirányú továbbképzések: 

Gyógypedagógus, logopédus tanár-terapeuta

Gyógypedagógus szakvizsga

• inklúzió: a sajátos nevelésű igényű és a hátrányos helyzetű 
                gyerekek integrált nevelésének elmélete és gyakorlata
                60 órás akkreditált továbbképzés

• INPP I.- II.
  Mozgásfejlesztő program a késleltetett idegrendszeri fejlődésből fakadó tanulási és viselkedési problémák feloldására
  24 órás felismerő
  16 órás elmélyítő/gyakorló tanfolyam

• SEED Fejlődési Skála Vizsgáló eljárás 19 órás elméleti és gyakorlati képzés a Budapesti Korai Fejlesztő Központ szervezésében

• Dadogás tanfolyam
  A Demoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete által szervezett 42 órás tanfolyam

• Sindelar II.
  277/1997. sz. kormányrendelet alapján szervezett, a „Sindelar-Zsoldos 2.” 30 órás tanfolyam

• Dr. Gósy Mária: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia
  MKM 17/1990. sz. r. alapján szervezett 20 órás továbbképzés
  Törzsszám: 26

 

Sorrend: 
2.00