Természetvédelem

Környezeti nevelés

A természetét szerető, védő, tisztelő, állat- növényvilággal ismerkedni vágyó, a környezet és az élővilág összefüggéseire kíváncsi gyermekeket nevelünk. Mindezt családias kis létszámú csoportban valósítjuk meg.

Gyermekeinkkel heti rendszerességel kirándulunk. A fokozatosság elvét betartva egyre nagyobb távot járunk be, s egyre mélyebb betekintést nyerünk a túrázás rejtelmeibe. A nyár derekára már 3-4 km-es távot is képesek vagyunk megtenni.

Tervszerűen látogatjuk az ember alkotta környezetet, és megcsodáljuk az épített világát, megismertetjük a gyerekeket a társadalmi környezet szokásaival, melyek által a zökkenőmentes beilleszkedést megalapozzuk.

 

Hagyományaink

• A környezetvédelmi napokról való megemlékezések, melyek egy hetet ölelnek át. Tartalmas, színes programokkal válnak közkedveltté. (Állatok Napja, Víz Világnapja, Föld Napja, Madara-Fák Napja, Környezetvédelm Világnap)

• A Föld-napi kerti parti a családokat játékos ügyességi és sportversenyekkel, vetélkedőkkel várjuk

• Márton-napkor töklámpásokat készítünk a szülőkkel

• A mi óvodásaink az erdőben találkoznak a Mikulással

• Nálunk a karácsony meghittségéhez hozzátartozik a madarak megvendégelése - "Madárkarácsony". Az óvónők közös éneke színesíti az ünnep hangulatát.

Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést. A közös programok szervezését, irányítását elsősorban az óvodapedagógusok vállalják fel:

• Közös hétvégi túrát hirdetünk a családoknak - "Som-túra" néven:

• Kenu túra a Dunán: a vízi túra varázsát a víz, a napfény, a friss levegő, az egészséges mozgás, a jó közösség adja meg.

• Családi barkácsdélutánok: "Pók-kör": a szülők és gyerekek kezei közül változatosabbnál változatosabb alkotások születnek, a jeles napokhoz kapcsolódóan. Minden kész műben jelen van az együttes munka öröme.

• Kiállítás megnyitókat szervezünk az olvasás és művészetek szépségének élvezetére, biztosítjuk a művészekkel és írókkal való találkozást, az "író-olvasó" találkozó szellemiségét.

Környezetettudatosságra nevelés

Mivel Zöld Óvoda címet visel intézményünk, a fenntarthatóság szemlélete megjelenik az óvoda életében. Kirándulásokra való felkészülés előzménye: az útvonal ismertetése, s a figyelem felhívás a kulturált túrázás szabályaira, melyet az óvodás gyermek is be tud tartani:

• Túra útvonaláról nem térünk le (legfontosabb jeleket ismereik). "Taposással" nem veszélyeztetjük a talajszint növény és állatvilágát. Nem zavarjuk, s nem bontjuk meg a környezet természetes egységét!

• Szalonnasütések alkalmával a tűzrakás szabályait betartjuk és betartatjuk.

• Foglalkozások alkalmával törekszünk a természetes- és környezetbarát eszközök, valamint az újrahasznosított anyagok felhasználására. Szelektív