Játékos gyermektorna

Játékos gyermektorna

Legfőbb célunk, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon a gyerekek igényeinek fontos részévé. Az elsajátított ismeretanyagból tegyenek szert olyan testi műveltségre (ismeret, jártasság, készség), amely megalapozza a későbbi cselekvési biztonságukat. Az elvégzett gyakorlatok alkalmassá teszi őket, hogy a későbbiekben a sportágak alapképzését eredményesen elsajátítsák.

A gyerekek tudjanak gyorsan és kitartóan futni, meg tudják választani az adott távhoz a megfelelő iramot. Képesek legyenek egyszerű akadályokat legyőzni. Sajátítsanak el ugrás és dobás alaptechnikákat, egyszerű torna jellegű támasz és függéshelyzeteket. Legyenek kreatívak feladathelyzetekben. Elemi színtű játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített sportjátékokban. Fejlődjön a kondícionális és koordinációs képességük, mozgásos cselekvési biztonságuk.